Gude balls

Gude balls – gra z gatunku gier logicznych. Aby rozpocząć grę należy podać swoje imie i nacisnąć play. Jeżeli mamy specjalne kody można wpisać je w miejsce Enter level Code, lub po prostu ponownie nacisnąć Play. Zasady tej gry są bardzo proste aczkolwiek gra wymaga od nas dużego skupienia. Należy po prostu doprowadzić do zniszczenia wszystkich tarcz widocznych na planszy.

Z miarę postępu gry tzn., przejścia do kolejnego poziomu ilość tarcz będzie się zwiększała oraz pojawią się kolejne coraz to bardziej skomplikowane utrudnienia. Aby doprowadzić do eksplozji tarczy trzeba tak kontrolować bieg kolorowych kulek, żeby 4 kulki jednego koloru znalazły się na jednej z tarcz. Jeżeli nieopatrznie sprawimy, że na tarczy znajdą się kulki w odmiennych kolorach, musimy je stamtąd usunąć, aby tego dokonać za pomocą myszki obracamy tarczę w takim kierunku, aby kulka znalazła się nad szyną. W momencie, kiedy kulka znajdzie się w takiej pozycji i klikamy na nią a ona przesunie się po szynie do kolejnej tarczy. Jest jeszcze inny sposób usunięcia kulek z tarcz, który będzie nam często potrzebny a mianowicie, jeżeli obrócimy dwie równoległe tarcze pustym miejscem do kulki także możemy kulkę doprowadzić do przesunięcia w lewo lub w prawo. Przez cały czas trwania gry jest nam liczony limit czasowy w czasie, którego musimy się zmieścić. W momencie przekroczenia limitu zostaniemy cofnięci do początku poziomu. Gra kończy się w chwili, kiedy zostaną spalone wszystkie tarcze i możemy przejść do kolejnego poziomu.