Przełącznik

Przełącznik to wielopoziomowa gra logiczna, przeznaczona przede wszystkim dla zwolenników gier wymagających myślenia. Głównym celem gry jest całkowita zamiana koloru początkowego kulek na jeden wspólny kolor.

Grę zaczynamy od Select level - i wybieramy stopień trudności na jaki w danej chwili mamy ochotę; easy - łatwy, medium – średni i hard – trudny. Każdy stopień trudności posiada 10 poziomów do pokonania. Po odpowiednim wyborze możemy przystąpić do gry klikając Play. Kolory zamieniamy za pomocą myszki klikając na którąś kulkę, w kolejnych rundach zauważymy, że dla utrudnienia nam zadania, zmieniają się nie tylko kolory a także symbole występujące na kulkach. W prawym górnym rogu planszy znajduje się Menu, dzięki niemu możemy w trakcie gry np.; dokonać Pick colors czyli zmienić zabarwienie naszych kulek color 1 i color 2, teraz wybieramy back i wracamy do Menu gdzie możemy także zmienić stopień trudności. Dwukrotny back i wracamy do rozpoczętej lub nowej gry. Na planszy głównej widzimy ilość pokonanych level – poziomów i ilość moves – posunięć. W momencie udanego zamienienia kulek na jeden wspólny kolor przechodzimy do next level czyli następnego poziomu.