Sudoku online

Sudoku online Bardzo popularna gra sudoku – typu układanka, doczekała się kolejnej wersji. Dzięki 3-stopniwej skali trudności sudoku dostosowane jest dla graczy w każdym wieku od lat 5 do 105, gra rozwija inteligencję i uczy zdolność logiczego myślenia.

Sudoku online kolejna wersja popularnej gry sudoku, zasady są jednakowe jak dla każdej odmiany. Celem gry jest wypełnienie planszy 9 x 9 kombinacją cyfr od 1 do 9 na wyznaczonych polach 3 x 3. Główną zasadą sudoku jest aby żadna z liczb od 1 do 9 nie została powtórzona w rzędzie i kolumnie. Aby rozpocząć grę klikamy na napis Play, to sudoku posiada 3 stopnie trudności Easy - łatwe, Normal – normalne, hard – trudne, wybieramy odpowiednią dla nas opcję i rozpoczynamy grę. Widzimy planszę z porozrzucanymi gdzie niegdzie cyframi, a po prawej stronie planszy są przyciski Assist – pomocnik, Hint – podpowiedź, solve all – rozwiązanie gry w sudoku, którymi będziemy mogli posługiwać się w miarę potrzeby. Aby ustawić odpowiednią liczbę na planszę, klikamy na wolne pole i otwiera się mały niebieski kwadracik 3 x 3, z zestawem cyfr od 1 - 9 i napisem delete – usuń, najeżdżając myszką na właściwy numer klikamy i dana cyfra zostaje ustawiona na to pole, w przypadku kiedy podana liczba widnieje już w rzędzie bądź kolumnie pole zamieni swój kolor na czerwony musimy ją stamtąd usunąć klikając na delete. Korzystając z funkcji Assist – pomocnik, w momencie wybory wyboru liczby w małym kwadraciku 3 x 3, najeżdżając myszką na prawidłową cyfrę kursor zmienia swój widok. Jeżeli zabraknie nam cierpliwości aby samodzielnie ukończyć grę klikamy na solve all – i ujrzymy prawidłowe ustawienie układanki. Opuszczamy grę klikając na Quit – wyjście.